Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
Varapresidentti
Drugi po prezydencie