Zwroty | duński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
om morgenen
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attention)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
BA (Bachelor)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
dvs. (det vil sige)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
A/S (aktieselskab)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Ikke tilgængelig
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
pr. år (pro anno)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
om eftermiddagen
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
vende
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
vicedirektør
Drugi po prezydencie