Zwroty | czeski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
MP. (do vlastních rukou)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Bc. (Bakalář)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Středoevropský čas)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
a.s. (akciová společnost)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (chybějící data)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
č. (číslo)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum - ročně)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
VP (viceprezident)
Drugi po prezydencie