Zwroty | chiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
上午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
大约
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
请...注意
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
文学学士
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
欧洲中部时间
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
尊敬的
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
有限责任公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
股份有限公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
不适用
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
订购号
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
每年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
下午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
请翻面
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
副总裁
Drugi po prezydencie