Zwroty | arabski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
صباحاً
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
تقريبا
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
توقيت وسط أوروبا
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
أيْ
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
شَرِكة مُسَجَّلة
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
المحدودة
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
لا ينطبق
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
رقم
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
كل سنة
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
مَساءً
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
اقلب الصفحة من فضلك
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
نائب الرئيس
Drugi po prezydencie