Zwroty | angielski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximately)
Używane dla określenia ilości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (to the attention of)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (not applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
αριθ. (Αριθμός)
no. (number)
Używane dla określenia porządku
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
γυρίστε σελίδα
PTO (please turn over)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
αντιπρόεδρος
VP (vice president)
Drugi po prezydencie