Zwroty | turecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
sabah (öğleden önce)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
tahmini
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
dikkatine
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
huzurunda
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
yani
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
A.Ş. (anonim şirketi)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
geçersiz
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
no. (numara)
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
yıllık / yılda bir
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
öğleden sonra
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Drugi po prezydencie