Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
รองประธาน
Drugi po prezydencie