Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
학사
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie