Zwroty | japoński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m.(午前中)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
おおよそ
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
・・・宛てに
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
文学士
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
中央ヨーロッパ標準時
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
殿下
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
すなわち
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
法人組織
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
有限会社
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
該当なし
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
No.
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
毎年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (午後)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
裏面に続く
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
副大統領
Drugi po prezydencie