Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie