Zwroty | duński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
om morgenen
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
att. (attention)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
BA (Bachelor)
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
A/S (aktieselskab)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
Ikke tilgængelig
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
pr. år (pro anno)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
om eftermiddagen
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
vende
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
vicedirektør
Drugi po prezydencie