Zwroty | chiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
上午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
大约
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
请...注意
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
文学学士
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
欧洲中部时间
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
尊敬的
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
有限责任公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
股份有限公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
不适用
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
订购号
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
每年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
下午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
请翻面
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
副总裁
Drugi po prezydencie