Zwroty | angielski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximativement)
approx. (approximately)
Używane dla określenia ilości
attn. (à l'attention de)
attn. (to the attention of)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licence
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (non applicable)
n/a (not applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
n° (numéro)
no. (number)
Używane dla określenia porządku
p. a. (par an)
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
PTO (please turn over)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
V.P. (vice-président)
VP (vice president)
Drugi po prezydencie