Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
per vuosi
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
รองประธาน
Drugi po prezydencie