Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
f.m./fm. (förmiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
c:a/ca. (cirka)
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attestera)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
ej tillämpningsbart
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
nr (nummer)
Używane dla określenia porządku
per vuosi
per år
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
e.m./em. (eftermiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
v.g.v. (var god vänd)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
VP (vice ordförande)
Drugi po prezydencie