Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
per vuosi
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
wiceprezydent
Drugi po prezydencie