Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
a.m (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
A/A
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Hora Central Europea)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
S.A.R (Su Alteza Real)
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
es decir,...
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Sociedad Anónima)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
N/A (no aplica)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
nro. (número)
Używane dla określenia porządku
per vuosi
al año, anualmente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
Ver reverso
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
Vicepresidente
Drugi po prezydencie