Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
per vuosi
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie