Zwroty | francuski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
approx. (approximativement)
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
attn. (à l'attention de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licence
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
HEC (heure d'Europe centrale)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Société Anonyme)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
n/a (non applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
per vuosi
p. a. (par an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
V.P. (vice-président)
Drugi po prezydencie