Zwroty | esperancki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
proks. (proksimume)
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
atn. (al la atento de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
t.e. (tio estas)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
korp. (korpigita)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
Lgt. (limigita)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
n/u (ne uzebla)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
no. (numero)
Używane dla określenia porządku
per vuosi
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
BR (bonvolu reversi)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
VP (vicprezidanto)
Drugi po prezydencie