Zwroty | czeski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
a. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
přibl. (přibližně)
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
MP. (do vlastních rukou)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Bc. (Bakalář)
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Středoevropský čas)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
tj. (to jest)
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
a.s. (akciová společnost)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
n/a (chybějící data)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
č. (číslo)
Używane dla określenia porządku
per vuosi
p.a. (per annum - ročně)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
p. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
VP (viceprezident)
Drugi po prezydencie