Zwroty | chiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

aamup.
上午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
n. (noin)
大约
Używane dla określenia ilości
...henkilön käsiteltäväksi
请...注意
Używane w korespondencji z określoną osobą
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
文学学士
Tytuł uniwersytecki
GMT (Greenwich Mean Time)
欧洲中部时间
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
尊敬的
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
Oy (osakeyhtiö)
有限责任公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Rajavastuuyhtiö
股份有限公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ei saatavilla
不适用
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nro. (numero)
订购号
Używane dla określenia porządku
per vuosi
每年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
iltap. (iltapäivällä)
下午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
käännä sivu
请翻面
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Varapresidentti
副总裁
Drugi po prezydencie