Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem)
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proks. (proksimume)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
atn. (al la atento de)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
CET (Centreŭropa Tempo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
korp. (korpigita)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Lgt. (limigita)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/u (ne uzebla)
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (numero)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum)
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
BR (bonvolu reversi)
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vicprezidanto)
wiceprezydent
Drugi po prezydencie