Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

om morgenen
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ca. (cirka)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
att. (attention)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
BA (Bachelor)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
CET (Central European Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
inc. (incorporated)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
A/S (aktieselskab)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ikke tilgængelig
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (nummer)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
pr. år (pro anno)
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
om eftermiddagen
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
vende
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
vicedirektør
wiceprezydent
Drugi po prezydencie