Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a. m.
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
přibl. (přibližně)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
MP. (do vlastních rukou)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bc. (Bakalář)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
CET (Středoevropský čas)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
a.s. (akciová společnost)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (chybějící data)
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
č. (číslo)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum - ročně)
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p. m.
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (viceprezident)
รองประธาน
Drugi po prezydencie