Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a. m.
... часов утра
Używane dla zegaru 12-godzinnego
přibl. (přibližně)
ca. (circa -ровно)
Używane dla określenia ilości
MP. (do vlastních rukou)
прямо в руки
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bc. (Bakalář)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Tytuł uniwersytecki
CET (Středoevropský čas)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Его величество
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Używane do wyjaśnienia czegoś
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
a.s. (akciová společnost)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (chybějící data)
непригодный
Używane, gdy coś nie jest konieczne
č. (číslo)
№ (номер)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum - ročně)
.../год (в год)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p. m.
... часов вечера
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
см. далее (смотри далее)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (viceprezident)
Премьер
Drugi po prezydencie