Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a. m.
v.m. (voor de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
přibl. (přibližně)
ong. (ongeveer)
Używane dla określenia ilości
MP. (do vlastních rukou)
t.a.v. (ter attentie van)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
CET (Středoevropský čas)
MET (Middel-Europese Tijd)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Używane do wyjaśnienia czegoś
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
a.s. (akciová společnost)
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (chybějící data)
n.v.t. (niet van toepassing)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
č. (číslo)
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum - ročně)
p.j. (per jaar)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p. m.
n.m. (na de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (viceprezident)
VP (vice-president)
Drugi po prezydencie