Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a. m.
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
přibl. (přibližně)
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
MP. (do vlastních rukou)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bc. (Bakalář)
학사
Tytuł uniwersytecki
CET (Středoevropský čas)
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
a.s. (akciová společnost)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (chybějící data)
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
č. (číslo)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum - ročně)
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p. m.
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (viceprezident)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie