Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a. m.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
MP. (do vlastních rukou)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bc. (Bakalář)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
CET (Středoevropský čas)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
a.s. (akciová společnost)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (chybějící data)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
č. (číslo)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum - ročně)
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p. m.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (viceprezident)
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie