Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a. m.
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
MP. (do vlastních rukou)
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bc. (Bakalář)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
CET (Středoevropský čas)
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
a.s. (akciová společnost)
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (chybějící data)
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
č. (číslo)
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum - ročně)
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p. m.
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (viceprezident)
Varapresidentti
Drugi po prezydencie