Zwroty | chiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a. m.
上午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
přibl. (přibližně)
大约
Używane dla określenia ilości
MP. (do vlastních rukou)
请...注意
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bc. (Bakalář)
文学学士
Tytuł uniwersytecki
CET (Středoevropský čas)
欧洲中部时间
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
尊敬的
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)
Używane do wyjaśnienia czegoś
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
有限责任公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
a.s. (akciová společnost)
股份有限公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (chybějící data)
不适用
Używane, gdy coś nie jest konieczne
č. (číslo)
订购号
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum - ročně)
每年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p. m.
下午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
请翻面
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (viceprezident)
副总裁
Drugi po prezydencie