Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

上午
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
大约
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
请...注意
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
文学学士
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
欧洲中部时间
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
尊敬的
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
有限责任公司
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
股份有限公司
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
不适用
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
订购号
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
每年
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
下午
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
请翻面
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
副总裁
รองประธาน
Drugi po prezydencie