Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

上午
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
大约
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
请...注意
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
文学学士
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
欧洲中部时间
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
尊敬的
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
有限责任公司
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
股份有限公司
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
不适用
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
订购号
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
每年
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
下午
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
请翻面
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
副总裁
wiceprezydent
Drugi po prezydencie