Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

上午
v.m. (voor de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
大约
ong. (ongeveer)
Używane dla określenia ilości
请...注意
t.a.v. (ter attentie van)
Używane w korespondencji z określoną osobą
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
欧洲中部时间
MET (Middel-Europese Tijd)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
尊敬的
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.w.z. (dat wil zeggen)
Używane do wyjaśnienia czegoś
有限责任公司
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
股份有限公司
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
不适用
n.v.t. (niet van toepassing)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
订购号
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
每年
p.j. (per jaar)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
下午
n.m. (na de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
请翻面
z.o.z. (zie ommezijde)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
副总裁
VP (vice-president)
Drugi po prezydencie