Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

上午
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
大约
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
请...注意
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
文学学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
欧洲中部时间
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
尊敬的
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
有限责任公司
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
股份有限公司
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
不适用
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
订购号
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
每年
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
下午
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
请翻面
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
副总裁
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie