Zwroty | francuski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

上午
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
大约
approx. (approximativement)
Używane dla określenia ilości
请...注意
attn. (à l'attention de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
文学学士
Licence
Tytuł uniwersytecki
欧洲中部时间
HEC (heure d'Europe centrale)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
尊敬的
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Używane dla osób z tytułem królewskim
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
有限责任公司
S.A. (Société Anonyme)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
股份有限公司
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
不适用
n/a (non applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
订购号
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
每年
p. a. (par an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
下午
p.m. (post meridiem) : après-midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
请翻面
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
副总裁
V.P. (vice-président)
Drugi po prezydencie