Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

上午
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
大约
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
请...注意
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
文学学士
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
欧洲中部时间
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
尊敬的
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
有限责任公司
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
股份有限公司
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
不适用
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
订购号
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
每年
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
下午
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
请翻面
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
副总裁
Varapresidentti
Drugi po prezydencie