Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem)
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximately)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
attn. (to the attention of)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
CET (Central European Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
i.e. (id est)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
inc. (incorporated)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ltd. (limited)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (not applicable)
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (number)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum)
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (please turn over)
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice president)
wiceprezydent
Drugi po prezydencie