Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
approx. (approximately)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
attn. (to the attention of)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
CET (Central European Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
i.e. (id est)
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
inc. (incorporated)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ltd. (limited)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (not applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (number)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
p.a. (per annum)
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
PTO (please turn over)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice president)
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie