Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Я хотел бы забронировать...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formalne, uprzejme
Я хотел бы забронировать...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formalne, uprzejme
У вас есть свободные места на...
Heeft u een vrije kamer op ...
Formalne, uprzejme
Я хотел бы забронировать комнату на...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formalne, uprzejme
Мы хотели бы зарезервировать конференц. зал вместительностью 100 человек.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы забронировать... на имя...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formalne, uprzejme
Нам также потребуется следующее оснащение и услуги:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Возможно ли изменить дату резервации на...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formalne, uprzejme
К сожалению, мой день забит оговоренного числа. Возможно ли зарезервировать помещение на другую дату?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formalne, uprzejme
Боюсь, я вынужден просить вас перенести мой заказ с... на...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formalne, bardzo uprzejme
Я хотел бы забронировать дополнительное помещение для ланча после переговоров
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Боюсь, мне придется отказаться от забронированного... , поскольку...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formalne, uprzejme
Ввиду..., боюсь, мне придется отказаться от зарезервированного мной...
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formalne, uprzejme
К сожалению, я вынужден отказаться от забронированного мной малого конференц. зала и обеда из трех блюд
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formalne, uprzejme
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formalne, uprzejme