Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Chciałbym zarezerwować...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formalne, uprzejme
Chcę zarezerwować...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formalne, uprzejme
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Heeft u een vrije kamer op ...
Formalne, uprzejme
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formalne, uprzejme
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formalne, uprzejme
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formalne, uprzejme
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formalne, uprzejme
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formalne, uprzejme
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formalne, bardzo uprzejme
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formalne, uprzejme
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formalne, uprzejme
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formalne, uprzejme
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formalne, uprzejme