Zwroty | angielski - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Chciałbym zarezerwować...
I would like to book…
Formalne, uprzejme
Chcę zarezerwować...
I wish to book…
Formalne, uprzejme
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Do you have any vacancies on…
Formalne, uprzejme
Chciałbym zarezerwować pokój na...
I would like to reserve a room on the…
Formalne, uprzejme
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formalne, uprzejme
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
I would like to reserve…in the name of...
Formalne, uprzejme
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
We also need the following equipment and services:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formalne, uprzejme
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formalne, uprzejme
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formalne, bardzo uprzejme
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formalne, uprzejme
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formalne, uprzejme
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formalne, uprzejme
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formalne, uprzejme