Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Ik zou graag ... reserveren ...
Quisiera reservar...
Formalne, uprzejme
Ik wil graag ... reserveren ...
Me gustaría reservar...
Formalne, uprzejme
Heeft u een vrije kamer op ...
¿Tiene una habitación disponible para...
Formalne, uprzejme
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Quisiera reservar una habitación para el...
Formalne, uprzejme
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Formalne, uprzejme
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Quisiera reservar... a nombre de...
Formalne, uprzejme
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Formalne, uprzejme
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Formalne, uprzejme
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Formalne, bardzo uprzejme
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Formalne, uprzejme
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Formalne, uprzejme
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Formalne, uprzejme
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Formalne, uprzejme