Zwroty | polski - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Quisiera reservar...
Chciałbym zarezerwować...
Formalne, uprzejme
Me gustaría reservar...
Chcę zarezerwować...
Formalne, uprzejme
¿Tiene una habitación disponible para...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formalne, uprzejme
Quisiera reservar una habitación para el...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formalne, uprzejme
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formalne, uprzejme
Quisiera reservar... a nombre de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formalne, uprzejme
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formalne, uprzejme
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formalne, uprzejme
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formalne, bardzo uprzejme
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formalne, uprzejme
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formalne, uprzejme
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formalne, uprzejme
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formalne, uprzejme