Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Je voudrais réserver...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formalne, uprzejme
Je souhaiterais réserver...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formalne, uprzejme
Avez-vous des chambres libres ?
Heeft u een vrije kamer op ...
Formalne, uprzejme
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formalne, uprzejme
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formalne, uprzejme
Je voudrais réserver... au nom de...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formalne, uprzejme
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formalne, uprzejme
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formalne, uprzejme
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formalne, bardzo uprzejme
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formalne, uprzejme
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formalne, uprzejme
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formalne, uprzejme
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formalne, uprzejme