Zwroty | angielski - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Mi ŝatus rezervi...
I would like to book…
Formalne, uprzejme
Mi deziras rezervi...
I wish to book…
Formalne, uprzejme
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Do you have any vacancies on…
Formalne, uprzejme
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
I would like to reserve a room on the…
Formalne, uprzejme
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formalne, uprzejme
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
I would like to reserve…in the name of...
Formalne, uprzejme
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
We also need the following equipment and services:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formalne, uprzejme
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formalne, bardzo uprzejme
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formalne, uprzejme
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formalne, uprzejme
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formalne, uprzejme