Zwroty | japoński - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
・・・・の予約をお願い致します。
Formalne, uprzejme
Přál bych si zarezervovat...
・・・・の予約をお願い致します。
Formalne, uprzejme
Máte volná místa na...
・・・・日に空きはありますでしょうか?
Formalne, uprzejme
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
・・・・日に部屋の予約をお願いします。
Formalne, uprzejme
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
100人収容可能な会議室の予約をお願いします。
Formalne, uprzejme
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
・・・・の予約を・・・・の名義でお願いいたします。
Formalne, uprzejme
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
次の備品を用意していただきたいです。
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
予約の日にちを・・・・日に変更することは可能でしょうか?
Formalne, uprzejme
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
申し訳ございませんが、予約を入れた日が都合が悪くなってしまいました。日にちを変更していただくことは可能でしょうか?
Formalne, uprzejme
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
大変申し訳ございませんが、・・・・日の予約を・・・・日に変更していただくことは可能でしょうか?
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
会議の後に食事を出していただける部屋を別で予約したいです。
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・により・・・・日の予約のキャンセルをお願い致します。
Formalne, uprzejme
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
・・・・により、大変申し訳ございませんが予約の取り消しをお願い致します。
Formalne, uprzejme
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
小会議室とコースディナーを予約いたしましたが、予約のキャンセルをお願い致します。
Formalne, uprzejme
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
お電話をおかけいたしましたが通じなかったためメールでご連絡していることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが、会議室の予約の取り消しをお願い致します。
Formalne, uprzejme