Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Saluti
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują