Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
Saluti
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują